หน้าแรก

บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จำกัด

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Microsoft HoloLens2 ในประเทศไทย

ทางเรามี Solutions สำหรับการใช้งานในการ Training พนักงาน แบบ Holographic Work Instructions ด้วยโปรแกรม Dynamics365 Guides ที่รองรับการทำงาน โดยสามารถมีที่ปรึกษาทางไกลผ่าน Microsoft Team

ส่วนหน้าแรก

นี่คือตัวอย่างของส่วนหน้าแรก ส่วนหน้าแรกสามารถเป็นหน้าใดก็ได้ รวมถึงหน้าที่ใช้แสดงบล็อกโพสต์ล่าสุดด้วย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2013 โดยเริ่มแรกเปิดในการพัฒนา VBA in Excel และ อบรมโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ (CAD)
ปี 2016 ทางบริษัทได้เริ่มให้บริการเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อนำไปสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี Photogrammetry ในปี 2017 ทางเราได้มีโอกาสทำ Content ด้าน VR และ AR ทั้งจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ VR (HTC Vive) ในงานต่าง ๆ
ปี 2019 ทางบริษัทได้เริ่มให้บริการเก็บข้อมูลอาคารด้วยกล้อง 3D Laser Scan, จำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ, จำหน่ายโปรแกรม Autodesk Fusion 360
ปี 2020 ทางบริษัทได้เริ่มจำหน่าย Trimble XR10 with HoloLens2 และ HoloLens2 พร้อมทั้งจำหน่ายจอ interactive (จอสัมผัส) ใช้ในการประชุมและสอน
ปี 2021 ทางเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Microsoft HoloLens 2 จากทาง Microsoft ทางเราได้ MOU กับHelloHolo พันธมิตรในการพัฒนาโปรแกรมบน HoloLens จากทางสิงคโปร์
ปี 2022 ทางเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Faro ในส่วนของงานก่อสร้างจากทาง Faro Technology พร้อมทั้งเรายังได้เป็น Reseller ของ DataMesh โปรแกรม No-code ในการทำงานบน HoloLens และ Reseller ของ VRcollab โปรแกรมในการดูแบบอาคารแบบ Multiplayer และ Autodesk Reseller Specializations Design & Manufacturing Cloud (โปรแกรม Autodesk Fusion360) และ Reseller ของ GigXR โปรแกรมในการเรียนการสอนทางแพทย์ เช่น กายวิภาค, หัวใจ, ปวด เป็นต้น

ปัจจุบัน
มุ่งเน้นการให้คำแนะนำปรึกษาจัดหาและพัฒนาโปรแกรม ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งทางเรามุ่งเน้นไปในส่วนของงาน 3D Visualize และ Immersive Technology หรือ ที่หลายเท่ารู้จักกันอยู่แล้ว ในส่วนของ AR VR และ MR อีกทั้งเรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย Microsoft HoloLens ในประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า Authorized Device Reseller
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย Faro Laser scan สำหรับงานก่อสร้าง และ Autodesk Reseller Specializations Design & Manufacturing Cloud

บล็อก

ติดต่อเรา

เลขที่ 1 อาคารมนต์พิชิต ชั้น 3 ห้อง 1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120