จำหน่าย Vuforia Chalk

โปรแกรมสำหรับ Remote ที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับคนอยู่หน้างานหรือการแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้อง ทาง Sustainable Solution Co.,Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่าย สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ vongsakorn@sustain-solution.com หรือ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/sustainsolution/

จำหน่าย IrisVR

จำหน่าย IrisVR IrisVR หรือ โปรแกรม Prospect คืออะไร IrisVR หรือ โปรแกรม Prospect คือโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับด้าน Virtual Reality หรือ VR สำหรับงานก่อนสร้าง ที่เพียงแค่คลิ๊กหรือนำไฟล์เข้าโปรแกรม ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าไปดูในอาคารหรือแบบก่อสร้างได้ทันที รองรับการทำงานได้กับโปรแกรม ดังรูปด้านล่าง รองรับการทำงานแบบ Multi User Meeting สำหรับการประชุมพร้อมกันผ่านแว่น VR