AECAR VR MR ServiceAutodeskHardwareHololensServiceSketch upSoftware

Mixed Reality in Building Construction

XR10 with HoloLens 2

ทางเราได้มีโอกาสไปเทสและทำ POC (Proof of Concept) กับทางบริษัท BIM Consult จำกัด ให้กับทางกรมธนารักษ์

ทางบริษัท Sustainable Solution จำกัด ได้นำแว่น XR10 with HoloLens2 มาทดสอบการตรวจสอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งทางเราได้เห็นถึงปัญหาหน้างานจริงที่เกิดขึ้นและ solution ที่เราได้นำเข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
  1. แบบก่อสร้างที่สร้างด้วยไฟล์ BIM หรือ Revit กับหน้างานจริงไม่ตรงกันมีการขยับไป 5 เซนติเมตร ซึ่งทางผู้รับเหมาแจ้งเจ้าของงานไว้ก่อนหน้าแล้ว
  2. ระบบสุขาภิบาล ท่อไม่ตรงตามแบบ
Solutions ที่นำไปทดสอบและแก้ไข
  1. การใช้แว่น XR10 with HoloLens 2 กับโปรแกรม Trimble connect for Mixed Reality ซ้อนภาพสถานที่จริงกับแบบ 3 มิติ ที่สร้างจากโปรแกรม Revit ทำให้เห็นว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนใดบ้างที่จะถูกสร้างขึ้นและส่วนที่สร้างขึ้นไปแล้วมีส่วนไหนที่ไม่ตรงตามแบบ
  2. การใช้แว่น XR10 with HoloLens 2 กับ Solutions ในการประชุมทางไกลทำให้เห็นปัญหาหรือวิเคราะห์งานในการแก้ปัญหาร่วมกัน

ในชุด XR10 with HoloLens 2 มาพร้อม กระเป๋า hard-shell, แว่น HoloLens 2 Upgrade กับหมวก Safety และ หูฟัง Mobilus แบบ Bone Conductive

มีคำถามว่าทำไมต้องใช้ HoloLens2 ตัวนี้ที่ Upgrade หมวก Safety แบบนี้ น่า ๆ เลยครับตอนไปทำ POC ทาง user บอกเองเลยว่าถ้าไม่มีหมวกนี้หัวโขกนั่งร้านไปหลายทีแล้วครับ (ตามมาตรฐานการเข้า site ก่อสร้างต้องมีอุปกรณ์ PPE สำหรับความปลอดภัย) ส่วนหูฟังที่ให้มา Mobilus ตัวนี้ เวลาเข้า site หรือโรงงานที่ต้องมีการใส่ ear plug การได้ยินเสียงภายนอกจะลดลงทำให้เวลาสื่อสารกันใน site งาน ผ่านแว่นต้องได้ยินเสียงที่สั่นเข้าไปในโพลงหู และอีกอย่างเวลาเข้า site ก่อสร้างถ้ามีวัตถุตกใส่จะต้องได้ยินเสียงจากภายนอกด้วย

เลือกคำสั่งในการ align ไฟล์งาน BIM เข้ากับพื้นที่จริง

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

ทางเรามีจำหน่ายทั้งแว่น XR10 with HoloLens 2 และ แว่น HoloLens 2

พร้อมโปรแกรม Trimble Connect with Mixed Reality