Mixed Reality in Building Construction

XR10 with HoloLens 2 ทางเราได้มีโอกาสไปเทสและทำ POC (Proof of Concept) กับทางบริษัท BIM Consult จำกัด ให้กับทางกรมธนารักษ์ ทางบริษัท Sustainable Solution จำกัด ได้นำแว่น XR10 with HoloLens2 มาทดสอบการตรวจสอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งทางเราได้เห็นถึงปัญหาหน้างานจริงที่เกิดขึ้นและ solution ที่เราได้นำเข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ แบบก่อสร้างที่สร้างด้วยไฟล์ BIM หรือ Revit กับหน้างานจริงไม่ตรงกันมีการขยับไป 5 เซนติเมตร ซึ่งทางผู้รับเหมาแจ้งเจ้าของงานไว้ก่อนหน้าแล้ว ระบบสุขาภิบาล ท่อไม่ตรงตามแบบ Solutions ที่นำไปทดสอบและแก้ไข การใช้แว่น XR10 with HoloLens 2 กับโปรแกรม Trimble connect for Mixed Reality ซ้อนภาพสถานที่จริงกับแบบ 3 มิติ ที่สร้างจากโปรแกรม Revit […]