Uncategorized

ประเภทของ VR แบ่งตามขนาดพื้นที่การใช้งาน

วันนี้เราจะมาอธิบายการจัดประเภทของ VR โดยแบ่งตาม scale หรือ พื้นที่การใช้งาน

การใช้งานของแว่น VR ประเภทแรก คือ Mobile VR หรือ Google Cardboard หรือ VR Box โดย VR ประเภทนี้จะใช้มือถือเป็นในการแสดงภาพและประมวลผล การใช้งานจะสามารถหมุนดูรอบ ๆ ได้ โดยอาศัยการทำงานของ gyro sensor ในมือถือสำหรับจับค่าเคลื่อนที่การเคลื่อนไหว

ประเภทที่ 2 คือ Desk scale โดยแว่นประเภทนี้จะได้แก่ Oculus ตัวแรก Sony VR ซึ่งจะมีการจับการเคลื่อนไหวเพิ่มจากการหมุนได้อย่างเดียวเป็นแบบสามารถเคลื่อนที่ในลักษณะความสูงหรือเดินหน้าถอยหลังได้แต่ไม่สามารถหมุนตัวรอบ ๆ ได้ อาศัยการใช้ sensor ส่งสัญญาออกมาทางด้านหน้าอย่างเดียว

ประเภทที่ 3 คือ Room scale โดยแว่นประเภทนี้จะได้แก่ HTC Vive CE, Vive Pro, Oculus Rift2 ซึ่งจะมีการจับการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการกระจายสัญญาของ base station ในการปล่อยสัญญา เพื่อให้แว่นสามารถจับตำแหน่งการเคลื่อนที่ได้ภายในห้องหรือขอบเขตที่ได้กำหนดไว้

ประเภทที่ 4 คือ World Scale คือ แว่น VR ที่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่การใช้งาน เช่น Hololens, Oculus Quest2, Vive Focus เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.