HardwareRentalServiceUncategorized

Leica BLK360

สำหรับงานก่อสร้าง การเก็บข้อมูลแบบหลังจากการสร้าง as build หรือแม้แต่การเก็บข้อมูลก่อนไปทำการ renovate หรือปรับปรุงอาคาร จะใช้วิธีให้คนไปวัดหน้างานซึ่งมีความผิดพลาดค่อนข้างสูงแต่การเก็บข้อมูลด้วย laser scanner จะเป็นการช่วยลดหรือแก้ปัญหาดังกล่าว

ทางบริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและรับเก็บข้อมูลอาคาร ด้วย Laser Scanner Leica BLK360

ตัวอย่างผลงานเบื้องต้น