AR VR MR ServiceHardwareHololensRentalService

จำหน่าย Hololens2

ราคาเริ่มต้นที่ 200,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • สินค้าประกัน 1 ปี (ไม่รวมความเสียหายจากอุบัติเหตุ)
  • สำหรับนักพัฒนามีบริการให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วย Hololens
  • มีบริการ Software Development Consult จาก Microsoft Mixed Reality Partner (Online)