Contact usUncategorized

ทำความรู้จักกับเรา

Sustainable Solution

  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานด้านต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมออกแบบมามากกว่า 15 ปี
  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม VBA ใน Excel มากกว่า 12 ปี
  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี CAD 3D กับประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 10 ปี
  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและอบรมการใช้งานโปรแกรมออกแบบ CAD 3D มากกว่า 6 ปี
  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนางานด้าน VR มากกว่า 3 ปี
  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นโมเดล 3D หรือ Photogrammetry ด้วย
    รูปถ่ายและโดรน มากกว่า 3 ปี 
  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D Printer มา 2 ปี

การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองงานด้านต่าง ๆ ของคุณ

เราเป็นหนึ่งในการให้บริการและคำแนะนำ