จำหน่าย Vuforia Chalk

โปรแกรมสำหรับ Remote ที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับคนอยู่หน้างานหรือการแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้อง ทาง Sustainable Solution Co.,Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่าย สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ vongsakorn@sustain-solution.com หรือ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/sustainsolution/

จำหน่ายแว่น XR10 with Hololens 2

Trimble XR10 WITH HOLOLENS 2 (สินค้ามีจำหน่าย by order) ทางเรามี Hololens 1 สำหรับนำเสนอ สามารถติดต่อให้เราเข้าไปนำเสนอได้ ทางเรามี Solutions ในงานก่อสร้าง เก็บ As Build การใช้งาน Remote Assistance (มาพร้อม Software ใช้งานได้ทันที) การใช้งาน AR ผ่าน 3D Eye Wears ด้วยโปรแกรม Vuforia Studio ติดต่อได้ที่ vongsakorn@sustain-solution.com nutta@sustain-solution.com 089-873-8882 สามารถติดต่อผ่าน Facebook Fanpage บริษัทได้ด้านล่างนี้เลยครับ

VBA Excel

ทางเรามีบริการในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานต่อยอดจากโปรแกรม MS.Excel ด้วย VBA ทำการ mapping ข้อมูลต่าง ๆ  ติดต่อกับ database ภายในองค์กร ติดต่อกับฐานข้อมูลด้วย MS.Access ทำหน้า report ให้ดูได้ง่ายขึ้น มีบริการหลังการขายหรือ maintenance service ในการ onsite แก้โปรแกรมและสามารถต่อบริการออกไปในรูปแบบรายปีได้