ทำความรู้จักกับเรา

Sustainable Solution เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานด้านต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมออกแบบมามากกว่า 15 ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม VBA ใน Excel มากกว่า 12 ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี CAD 3D กับประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 10 ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและอบรมการใช้งานโปรแกรมออกแบบ CAD 3D มากกว่า 6 ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนางานด้าน VR มากกว่า 3 ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นโมเดล 3D หรือ Photogrammetry ด้วย รูปถ่ายและโดรน มากกว่า 3 ปี  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D Printer มา 2 ปี การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองงานด้านต่าง ๆ ของคุณ เราเป็นหนึ่งในการให้บริการและคำแนะนำ