จำหน่าย Matterport Pro 2

Matterport คือ โปรแกรมและ application on cloud ที่ใช้งานร่วมกับกล้อง Camera360, iPhone, BLK360 และ กล้อง Matterport Pro 2 โดย โปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้ในการนำเสนอแบบ walk though สามารถ public ข้อมูลลง google street view ในการแชร์เพื่อนำเสนอหรือสื่อสาร และสามารถใช้ร่วมกับการเก็บข้อมูลสำหรับงานก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยี Photogrammetry และ Lidar ร่วมกัน ซึ่งทำให้ Matterport สามารถใช้งานได้หลายหลายยิ่งขึ้น ตัวอย่างดูได้จากลิงค์ ทางบริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูลั่น จำกัด ยินดีให้คำแนะนำและเข้าไปทดสอบการใช้งานเบื้องต้น POC (Proof of concept) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ vongsakorn@sustain-solution.com 082-446-3263 nutta@sustain-solution.com 089-073-8882  Facebook Fanpage https://www.facebook.com/sustainsolution/

Leica BLK360

จำหน่าย Leica BLK360 Service Leica BLK360 The Leica BLK360 captures the world around you with full-colour panoramic images overlaid on a high-accuracy point cloud. Simple to use with the single push of one button, the BLK360 is the smallest and lightest imaging laser scanner of its kind. Anyone who can operate an iPad can now […]