Laser Scan Leica BLK360

บริการเก็บข้อมูลด้วย Leica BLK360 ประโยชน์จากการใช้ Leica BLK360 ในการเก็บสำหรับงาน As Build ความถูกต้องแม่นยำเมื่อเทียบกับการใช้คนวัด (Accuracy ที่ 20 เมตร ที่ 6-8 มม.) มีความรวดเร็ว (3-5 นาที ต่อ 1 จุดสแกน) สามารถนำเข้าโปรแกรม Autodesk Revit เข้าได้โดยตรง (ใช้โปรแกรม Recap Pro ในการส่งผ่านข้อมูล) ราคาถูกกว่าในท้องตลาด ตัวกล้องมีน้ำหนักเบา สามารถแบกหรือถือขึ้นไปเก็บข้อมูลได้ สะดวก (นน. 1 กก.) สามารถสแกนแล้ววัดระยะได้ทันที (ผ่าน iPad) กดปุ่มเดียว สามารถสแกนเก็บข้อมูลได้ทันที สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/sustainsolution/ vongsakorn@sustain-solution.com Mobile : 082-446-3263 Line ID : junavo

จำหน่าย โปรแกรม Mathcad

Mathcad คือ โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณด้านคณิตศาสตร์ ที่สามารถนำมาพิมพ์และให้โปรแกรมหาผลลัพธ์ได้ สามารถคำนวณในรูปแบบ กราฟ 2 มิติ 3 มิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ เป็นต้น โดยหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นลักษณะคล้ายโปรแกรมพิมพ์เอกสารธรรมดา ซึ่งทำให้เราสามารถใส่หรือกรอกข้อมูลตามหนังสือคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่เราได้เรียนมาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในการหาผลลัพธ์ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ PTC Mathcad สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ vongsakorn@sustain-solution.com nutta@sustain-solution.com หรือ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/sustainsolution/

จำหน่าย Matterport Pro 2

Matterport คือ โปรแกรมและ application on cloud ที่ใช้งานร่วมกับกล้อง Camera360, iPhone, BLK360 และ กล้อง Matterport Pro 2 โดย โปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้ในการนำเสนอแบบ walk though สามารถ public ข้อมูลลง google street view ในการแชร์เพื่อนำเสนอหรือสื่อสาร และสามารถใช้ร่วมกับการเก็บข้อมูลสำหรับงานก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยี Photogrammetry และ Lidar ร่วมกัน ซึ่งทำให้ Matterport สามารถใช้งานได้หลายหลายยิ่งขึ้น ตัวอย่างดูได้จากลิงค์ ทางบริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูลั่น จำกัด ยินดีให้คำแนะนำและเข้าไปทดสอบการใช้งานเบื้องต้น POC (Proof of concept) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ vongsakorn@sustain-solution.com 082-446-3263 nutta@sustain-solution.com 089-073-8882  Facebook Fanpage https://www.facebook.com/sustainsolution/