Laser Scan Leica BLK360

บริการเก็บข้อมูลด้วย Leica BLK360 ประโยชน์จากการใช้ Leica BLK360 ในการเก็บสำหรับงาน As Build ความถูกต้องแม่นยำเมื่อเทียบกับการใช้คนวัด (Accuracy ที่ 20 เมตร ที่ 6-8 มม.) มีความรวดเร็ว (3-5 นาที ต่อ 1 จุดสแกน) สามารถนำเข้าโปรแกรม Autodesk Revit เข้าได้โดยตรง (ใช้โปรแกรม Recap Pro ในการส่งผ่านข้อมูล) ราคาถูกกว่าในท้องตลาด ตัวกล้องมีน้ำหนักเบา สามารถแบกหรือถือขึ้นไปเก็บข้อมูลได้ สะดวก (นน. 1 กก.) สามารถสแกนแล้ววัดระยะได้ทันที (ผ่าน iPad) กดปุ่มเดียว สามารถสแกนเก็บข้อมูลได้ทันที สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/sustainsolution/ vongsakorn@sustain-solution.com Mobile : 082-446-3263 Line ID : junavo

จำหน่าย โปรแกรม Mathcad

Mathcad คือ โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณด้านคณิตศาสตร์ ที่สามารถนำมาพิมพ์และให้โปรแกรมหาผลลัพธ์ได้ สามารถคำนวณในรูปแบบ กราฟ 2 มิติ 3 มิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ เป็นต้น โดยหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นลักษณะคล้ายโปรแกรมพิมพ์เอกสารธรรมดา ซึ่งทำให้เราสามารถใส่หรือกรอกข้อมูลตามหนังสือคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่เราได้เรียนมาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในการหาผลลัพธ์ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ PTC Mathcad สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ vongsakorn@sustain-solution.com nutta@sustain-solution.com หรือ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/sustainsolution/