จำหน่าย IrisVR

จำหน่าย IrisVR IrisVR หรือ โปรแกรม Prospect คืออะไร IrisVR หรือ โปรแกรม Prospect คือโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับด้าน Virtual Reality หรือ VR สำหรับงานก่อนสร้าง ที่เพียงแค่คลิ๊กหรือนำไฟล์เข้าโปรแกรม ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าไปดูในอาคารหรือแบบก่อสร้างได้ทันที รองรับการทำงานได้กับโปรแกรม ดังรูปด้านล่าง รองรับการทำงานแบบ Multi User Meeting สำหรับการประชุมพร้อมกันผ่านแว่น VR